Regulamin Konkursu


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorką oraz sponsorem nagród w konkursie jest autorka bloga cosmeticosmos.pl.

2.  Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 16 do 30 października 2017 roku do godziny 23:59.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców, zwana dalej "Uczestnikami".
2. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.
3. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§3 PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY NAGRADZANIA
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić poniższe warunki:
a) być publicznym obserwatorem co najmniej jednego z mediów bloga pod linkami: 
BLOG: www.cosmeticosmos.pl (kliknij "obserwuj" na samym dole strony, musisz być zalogowana/y na swoim koncie gmail)
FACEBOOK: https://www.facebook.com/cosmeticosmos/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cosmeticosmos

b) udostępnić w dowolny sposób konkursowy baner i podać link do udostępnienia w komentarzu (baner na blogu, na Facebooku, Instagramie, Google+).
2. W Konkursie wygra 1 osoba bez względu na to, na której stronie Organizatorki się zgłosi.
3. Ten sam konkurs odbywa się jednocześnie na Instagramie na stronach Organizatorki https://www.instagram.com/cosmeticosmos oraz na fanpage'u https://www.facebook.com/cosmeticosmos/.
4. Każdy uczestnik może się łącznie zgłosić na każdej stronie Organizatorki, czyli łącznie 3 razy, zwiększając tym samym swoje szanse na wygraną, ale wygrywa tylko 1 osoba.
5. Jeżeli w konkursie łącznie weźmie udział ponad 250 osób zostanie przyznana druga nagroda dla drugiej osoby.

§4 NAGRODY
1. Do max. 7 dni po 30.10.2017 roku Organizatorka wyłoni Zwycięzcę Konkursu.
2. Nagrodami w konkursie jest zestaw kosmetyków, w skład którego wchodzą wszystkie kosmetyki i gadżety widoczne na banerze konkursowym! Ewentualna druga nagroda również jest przedstawiona na odpowiednio opisanym zdjęciu.
3. Zwycięzca w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników, proszony jest o wysłanie maila na adres: cosmeticosmos@gmail.com z adresem, na który zostanie przesłana nagroda (adres tylko na terenie Polski).
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
5. Organizator oświadcza, że suma wartości nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody przewidziane w §5 ust. 2 wolne są od podatku dochodowego.
6. Konkurs nie podlega ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).
7. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm).

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wygranej przekazuje Organizatorce swoje dane osobowe, które są niezbędne do przekazania nagrody.
2. Dane osobowe zwycięzcy nie będą przechowywane, przekazywane ani wykorzystane w żadnym innym celu oprócz wysyłki nagród.

Główna nagroda


Druga nagroda, gdy zgłosi się ponad 250 osób