Regulamin Konkursu z Lilee.pl


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorką konkursu pod nazwą "Konkurs z Lilee.pl" jest autorka bloga cosmeticosmos.pl, zwana Organizatorem.
2. Sponsorem nagród w Konkursie jest Lilee.pl.
3.  Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 08 lipca 2017 roku do 22 lipca 2017 roku do godziny 23:59.
4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców, zwana dalej "Uczestnikami".
2. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.
3. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§3 PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY NAGRADZANIA
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić poniższe warunki:
a) być publicznym obserwatorem jednego lub wszystkich mediów bloga pod linkami: 
BLOG: www.cosmeticosmos.pl (kliknij "obserwuj" na samym dole strony, musisz być zalogowana na swoim koncie gmail)
FACEBOOK: https://www.facebook.com/cosmeticosmos/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cosmeticosmos
b) polubić FanPage drogerii Lilee.pl na Facebooku https://www.facebook.com/LileeNaturalnaDrogeria/
c) udostępnić w dowolny sposób konkursowy baner i podać link do udostępnienia w komentarzu (baner na blogu, na Facebooku, Instagramie, Google+).
d) zadaniem Uczestnika jest umieszczenie w komentarzu odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Czy wygląd opakowania kosmetyku jest dla Ciebie bardzo ważny?”.
2. W Konkursie wygra 1 osoba, która zdaniem Organizatorki zamieści najbardziej oryginalną lub najciekawszą odpowie na zadane pytanie w komentarzu do konkursu, bez względu na to, na której stronie Organizatorki się zgłosi.
3. Ten sam konkurs odbywa się jednocześnie na Instagramie na stronach Organizatorki https://www.instagram.com/cosmeticosmos oraz na fanpage'u https://www.facebook.com/cosmeticosmos/.
4. Każdy uczestnik może się łącznie zgłosić na każdej stronie Organizatorki, czyli łącznie 3 razy, zwiększając tym samym swoje szanse na wygraną, ale wygrywa tylko 1 osoba.
5. Uczestnik, który zgłasza się do Konkursu w więcej niż jednym miejscu może, ale nie musi ułożyć inną odpowiedź na zadane pytanie konkursowe.
6. Kryterium oceny prac konkursowych będzie oryginalność i humor.
7. Konkurs nie jest grą losową, zwycięzcy będą wybierani na podstawie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§4 NAGRODY
1. Do max. 7 dni po 22 lipca 2017 roku Organizatorka wyłoni Zwycięzcę Konkursu.
2. Nagrodami w konkursie jest zestaw niesamowitych greckich kosmetyków do włosów z oliwą z oliwek, w skład którego wchodzi szampon, maska i olejek (widoczne na banerze konkursowym)!
3. Zwycięzca w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników, proszony jest o wysłanie maila na adres: cosmeticosmos@gmail.com z adresem, na który zostanie przesłana nagroda przez Sponsora.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
5. Organizator oświadcza, że suma wartości nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody przewidziane w §5 ust. 2 wolne są od podatku dochodowego.
6. Konkurs nie podlega ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).
7. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm).

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wygranej przekazuje Organizatorce i Sponsorowi swoje dane osobowe, które są niezbędne do przekazania nagrody.
2. Dane osobowe zwycięzcy nie będą przechowywane, przekazywane ani wykorzystane w żadnym innym celu oprócz wysyłki nagród.